Teoretisk ståsted

Mit teoretiske ståsted er baseret på en anvendelses­orienteret og tilgængelig brug af systemiske, social­konstruktionistiske og narrative tilgange, parret med praktisk visdom opnået gennem flere års erfaringer som konsulent.

Det betyder, at jeg tager udgangspunkt i de relationer, der er mellem ledere og medarbejdere, fremfor den enkelte leder eller medarbejder. Da sproget skaber det, som det benævner, og fortællinger har en skabende kraft i organisationer, er jeg optaget af at støtte ledere og medarbejdere i at fremme ønskværdige og foretrukne fortællinger, der er med til at understøtte kerneopgaven. Det, mener jeg, er mere nyttigt end at lede efter årsags­forklaringer eller tildele hinanden skyld for dette eller hint og dermed at påføre den anden ansigtstab. Det betyder også, at når jeg arbejder med uoverensstemmelser og konflikter, gør jeg problemet til problemet og ikke personen.

Der er intet så praktisk som en god teori!

Jeg arbejder med at forenkle – uden at forsimple – komplekse tankegange og teorier, så de kan forstås og bruges som tænke- og handleværktøjer af ledere og medarbejdere i deres arbejde med at lykkes endnu bedre med kerne­opgaven. Erfaringen viser, at dette lykkes bedst, når vi øver os og bestræber os på at anerkende hinanden som kompetente bidragydere til arbejdsfællesskabet.