Eksempler på gennemførte opgaver

Instruktørudvikling

Skræddersyet instruktørudvikling med research, udvikling af læringskoncepter, og med efterfølgende kurser, workshops og supervision – for FORCE Technology, Naviair, EPN samt en række andre organisationer.

Kommunikationsudvikling

Udvikling af kommunikation og samarbejde mellem ledere og medarbejdere indbyrdes for Kofoedsminde, Plejecenter Louiselund og mange andre.

Kurser i pædagogik

Kurser i voksenpædagogik, formidling og anvendt retorik for tillidsrepræsentanter herunder Danmarks Lærerforening, BUPL m.fl.

Foredrag og seminar

Foredrag om ledelse, læring og kommunikation også for internationale
organisationer som UIC.
Ledelsesseminarer med oplæg og facilitering, Foreningen af Private Gymnasier og Grundskoler, Cphbusiness.

Videndeling og erfaringsudveksling

Videndeling og erfaringsudveksling er gennemført for bl.a. Danmarks Apotekerforening og Dansk Magisterforening.
Facilitering af ledernetværk for flere kommuner herunder: Gribskov, Roskilde og Køge Kommune.

Hjælp til kompetenceudvikling

Serviceeftersyn af organisationens kompetenceudvikling med fokus på læring i forskningsprojekter for GEUS. Konfliktløsning i en række private og offentlige organisationer.

Efteruddannelse af undervisere

Efteruddannelse af undervisere i simulationsdidaktik og faciliterende tilgang til undervisning og læring på Aarhus Maskinmesterskole.

Coaching

Coaching og ledersparring især for mellemledere og specialister.

Inspirationsforedrag

Inspirationsforedrag kan medvirke til at sætte energi og nye tanker i sving. Stilen er retorisk medrivende i en god blanding af faglig viden tilsat en passende mængde humor og fyldt med en række eksempler fra det levede liv i organisationer.

Foredragene kombineres med en relevant og meningsfuld involvering af deltagerne, hvilket er med til at forhøje udbyttet for kunden.

 

Eksempler på inspirationsforedrag:

 

♦ Samtaler i organisationer – fra konkurrerende monologer til samtaler, der skaber mening, læring og værdi.

♦ Etik i arbejdet med ledelse, læring og kompetenceudvikling
Fra Leder med stort L til ledelse med lille l.

♦ Fortællingers skabende kraft i organisationer

Sådan arbejder jeg

Ved konsulentbistand aftales en indledende konsultation, som er et kortere møde, hvor vi sammen afdækker jeres ønsker og forhåbninger samt indhold og arbejdsform for konsulentindsatsen. Herefter udformes tilbud til konsulentbistand herunder omfang priser mv.

Sådan blev jeg – og bliver jeg – klogere

Efter mit bifag i litteraturvidenskab fra KU og cand.mag.-uddannelsen i tysk og historie fra RUC og efterfølgende pædagogikum blev min læreplads voksenundervisning i praksis som dag- og aftenskoleleder. Efterfulgt af en periode som forskningsmedarbejder også indenfor voksenundervisning på Danmarks Lærerhøjskole nu DPU. Her deltog jeg i forskningsmetodiske kurser og var på studieophold ved UBC i Vancouver i Canada. 

Herefter blev min lære- og arbejdsplads DSB uddannelse, hvor jeg arbejdede med læring i en organisatorisk kontekst og sluttede som fungerende teamleder indtil jeg i 1998 blev selvstændig konsulent. 

Jeg har løbende sørget for at dygtiggøre mig som konsulent gennem konsulentuddannelse i systemisk metode ved DISPUK og i systemisk metode hos cand.psych. Pia Laursen. Endvidere uddannelse i narrativ teori og praksis ved DISPUK samt diverse kurser i relationelle og socialkonstruktionistiske tilgange til ledelsesudvikling hos Haslebo & Partnere.

 Jeg sørger for at følge den nyeste forskning indenfor mit felt ved mit virke som censor i pædagogik på Københavns Universitet, på Aarhus Universitet i Generel Pædagogik og SDU Pædagogik samt Arbejdslivsstudier på Roskilde Universitet

Min undervisning på Diplomlederuddannelsen på UCL har også givet mig et godt indblik i, hvordan ledere tænker.