Coaching

Coaching er en særlig form for samtale med det sigte at hjælpe en anden/andre til selv at udvikle dømmekraft og få øje på andre og nye, nyttige handlemuligheder.  Med hensyntagen til andre aktører og relationer i organisationen.

Coaching adskiller sig fra rådgivning og instruktion ved, at den person, der coacher, anvender nogle særlige refleksive spørgsmål, som hjælper en eller flere fokuspersoner til selv at finde svar og mulige løsninger eller andre forholdemåder til et problem eller en udfordring.

Evnen til at lytte åbent og udforskende er hele forudsætningen for den coachende samtale. 80/20-reglen kan man lidt forenklet bruge som en rettesnor. 80 % taletid til fokuspersonen-(erne) og 20 % til den leder eller medarbejder, der har den coachende position.

Coaching egner sig til komplekse udfordringer og problemer, hvor der ikke er enkle svar og løsninger. Coaching erstatter ikke rådgivning og instruktion. Så hvis coaching skal give mening og være til nytte, må de involverede parter være meget omhyggelige med at vælge og definere en relevant kontekst.

I en organisatorisk kontekst må fokus være på de spørgsmål og temaer, der er relevante i forhold til det fagprofessionelle og organisatoriske medlemskab. Så coaching egner sig til at arbejde med de problemer og udfordringer, der er forbundet til ens position som privatperson. Coaching er altså hverken hel- eller halvterapi. Eller nogen mirakelkur.

Der findes mange forskellige tilgange til og ståsteder for coaching. Rosenkvist Consult arbejder med coaching ud fra en narrativ og social­konstruktionistisk tilgang til coaching. Det er problemet, der er problemet, og ikke personen. Og problemer er altid placeret i en kontekst og kan kun begribes i denne kontekst.