Ledelsesudvikling

Fra Leder med stort L til ledelse med lille l.

Rosenkvist Consult tager udgangspunkt i relationen mellem leder og medarbejdere frem for at fokusere på lederen som person. Dermed bliver ledere og medarbejdere hinandens forudsætninger for at lykkes og medskabere af hinanden gennem sprog og kommunikation.

Så farvel til anonyme målinger af lederens adfærd og goddag til åben dialog mellem leder og medarbejdere, som mødes som moralske aktører med ansvar for egne ytringer.

Ledelse er kort defineret en målsættende, sprogskabende og problemløsende adfærd, der indgår i koordinerede mønstre af manges handlinger. Så vi forlader tanken om, at lederens handlinger er styret af personlige egenskaber, og at nogen har et særligt ‘ledergen’.

Ledelse handler også om ydmyghed og om at ‘undgå at gå i vejen for sine medarbejdere’.