Læring

“Vi kan ikke lære nogen noget – men skabe situationer, hvorigennem læring opstår.” (Grue-Sørensen)

Vi tager afsked med ‘tankpasser­pædagogikken’ og fremmer i stedet lærings­situationer, hvor deltagerne bliver aktører fremfor tilskuere. Den, der arbejder, er den, der lærer.

Læring forstår Rosenkvist Consult som en relationel og social aktivitet, der sker i samspil og i udveksling med omgivelserne i særlig kontekst. Læring er dermed situeret.

Medarbejdere og lederes deltagelse i praksis­fællesskaber er omdrejnings­punktet, hvis vi vil forstå, hvordan viden skabes og transformeres fra en lærings­kontekst til en anvendelses­kontekst.  

I arbejdslivet er det afgørende at have blik for de læringssituationer, som ikke foregår på skolebænken (skolastisk læring), men foregår som mesterlære, sidemandsoplæring, og som fører frem til handlingsbåren kundskab.

En anerkendende tilgang mellem parterne er den stærkeste drivkraft for at skabe læreprocesser.