Arbejdsform

Alle Rosenkvist Consults konsulentydelser bygger på et princip om at gøre de ledere og medarbejdere, som jeg arbejder sammen med, til aktører i og medbyggere af de aktiviteter, som vi iværksætter.

Dette gælder såvel for det enkelte foredrag som for længerevarende udviklingsforløb. På den måde sikrer vi, at den viden og erfaringer, som findes i organisationen, udnyttes bedst muligt.

Jeg har mange års erfaring i at møde mennesker med respekt og anerkendelse uanset deres uddannelsesmæssige, kulturelle eller etniske baggrund.  Det medvirker til at skaber frugtbare lærings- og udviklingsrum.

Netværk med andre konsulenter

Større opgaver løses bedst, når vi er flere konsulenter om opgaven.
Foretrukne samarbejdspartnere er:

Geert Allermand
Haslebo & Partnere