Etik

Rosenkvist Consult arbejder indenfor det personligt professionelle felt i en organisatorisk kontekst. Når medarbejdere og ledere skal blive bedre til at arbejde sammen og kommunikere indbyrdes eller til at udvikle deres kompetencer.

Vi tror, at det er muligt at skelne mellem os som mennesker og organisationsmedlemmer. Det betyder, at der kan være private, personlige områder af vores liv, som vi gerne vil holde for os selv: vores tro, politiske overbevisning mv.

Fokus for vores konsulent­arbejde er kerne­opgaven i organisationen og de relationer, vi har til hinanden, når vi er på arbejde.

I den tid, vi lever i, er der på mange måder en ‘umodenhed’ i at forholde sig etisk reflekteret til de magtfulde teorier og værktøjer, som anvendes på hele området for kompetence­udvikling, ledelse- og medarbejderudvikling.

Rosenkvist Consult vedstår sig derfor sammen med vores kunder de etiske forpligtigelser, vi har, når vi udfører konsulent­arbejde. Hvilke opgaver vil vi påtage os, hvordan kan vi mødes indbyrdes som moralske aktører, ud fra den relationelle etik som ståsted.

Vi er hinandens verden.