Bøger

Samtaler i organisationer
– Veje til mening, læring og værdi i samtalepraksis

Fra konkurrerende monologer til samtaler, der skaber mening, læring og værdi. Jeg har sammen med Peter Hansen-Skovmoes skrevet denne bog om samtaler i organisationer.

‘Samtaler i organisationer’ er en praksisnær bog skrevet til ledere og andre professionelle, som fører samtaler med medarbejdere, borgere, brugere, kunder og samarbejdspartnere.

Bogen kan også anvendes af undervisere og studerende på professionsuddannelser, hvor det at kunne føre samtaler er en væsentlig del af en professionel kompetence.

236 sider, 300 kr.
ISBN: 9788741270005 (bog)
ISBN: 9788741271422 (i-bog)
Hans Reitzels Forlag, 2017

 

Coaching – læring og udvikling

“Coaching er en længe ventet bog, der opsamler viden om og forklarer den gode coaching og samtidig glimrer ved at være skrevet af praktikere til praktikere.”
– Lene Rikke Bresson, ErhvervsBladet

“Dette er en meget fin bog. Den er solid, den er praktisk relevant, den er teoretisk kompetent og dybt forankret. Den er teoretisk klar, og dens præmisser er klare. Den benytter en pædagogisk formidlingsopbygning, der er klog og interessant: Først lidt teori og praksis, så mere og dybere teori, og så til sidst mere praksis, flere eksempler og mere anvisning.”
– Steen Hildebrandt, Børsen

276 sider, 320 kr.
ISBN 87-7706-323-6
Red. af Reinhard Stelter
Psykologisk Forlag

Voksenundervisning
– formidling i praksis

Voksenundervisning – formidling i praksis gennemgår systematisk de forskellige faser i forbindelse med undervisning: planlægning, gennemførelse og evaluering, og præsenterer desuden en række metoder og værktøj.

Udgangspunktet er praksis; hvordan man underviser, og hvordan man som underviser bedst tilrettelægger et stof ud fra deltagernes forudsætninger og erfaringer – så der opstår læring.

Målgruppen er medarbejdere og ledere i organisationer, virksomheder m.v., som i tilknytning til deres job underviser.

2. udg. 191 sider, 249 kr.
ISBN 9788741251554
Hans Reitzels Forlag

Artikler / Articles

Kort & Godt om Coaching af Reinhard Stelter.
Psykologisk Forlag, 2021

Anmeldelse ved Gert Rosenkvist, Rosenkvist Consult

Læs artiklen her

Af chefkonsulent Peter Hansen-Skovmoes, Synergi HRM og chefkonsulent Gert Rosenkvist, Rosenkvist Consult

Læs artiklen her

Af chefkonsulent Peter Hansen-Skovmoes, Synergi HRM og chefkonsulent Gert Rosenkvist, Rosenkvist Consult

Læs artiklen her

Artikel i Erhvervspsykologi, vol. 3, nr. 3, september 2015.

Af Peter Sass Hansen-Skovmoes og Gert Rosenkvist

Køb artiklen her

Jeg mener, at Brinkmann forsimpler komplekse problemstillinger i sit opgør med tidens udviklingstvang. Jeg vil pege på en mulig tredje vej mellem det at stå fast og bevæge sig, nemlig en overvindelse af dikotomien mellem det at stå fast i forhold til tidens udviklingstvang, og så det at deltage i en udvikling, der kan være nyttig både for den enkelte og fællesskabet både i arbejdslivet og i samfundet i øvrigt.

Læs artiklen her

Med landingsbanerne i Københavns Lufthavn som kulisse, foregår en massiv kompetence­­udvikling blandt flyveledere, der er tilknyttet Naviair, det danske center for flyveledelse. Denne artikel handler om flyveleder­uddannelse, men især om indførelsen af et særligt koncept for uddannelsen af flyvelederne, herunder den særlige form for pædagogiske tænkning og praksis, der knytter sig hertil, kaldet DUK – Deltagerorienteret Undervisnings Koncept.

Læs artiklen her

With the airstrips of Copenhagen Airport as a backdrop, a massive competence development is underway among air traffic controllers at Naviair, the Danish centre for air traffic control. This article is about the training of air traffic controllers, but especially about the introduction of a special concept for the education of air traffic controllers, including the special form of educational thinking and practice connected with this, known as PEC – Participant-Oriented Educational Concept.

Relationer – Relevans – Respekt – Resultater

Læs artiklen her

“I gik på grund. Vi afbryder hér. Vi mødes lige i debriefing-rummet om 5 minutter. Tag jer en kop kaffe i pausen.”

Meldingen stammer ikke fra en nødsituation på det store hav, men den bryder en intens stemning, der minder ganske meget om det virkelige livs alvorlige nødsituationer.

‘Dramaet’ udspiller sig i simulatoren hos FORCE Technology i Lyngby.

Læs artiklen her

Simulator training often tends to focus on the technology itself—the design and built up of the simulator. This may lead to the conclusion that the simulator itself can create a learning process of the crew.

Corresponding to this concept (the concept of simulator training), the instructor plays a very inferior role in the field of learning; his role is often to handle the technology (which can often be a demanding task), and to act as a specialist in the field of navigation, using his skills as a captain.

In this concept, the debriefing session after the simulator training seems to be a kind of examination where the instructor plays the role as a strict schoolmaster.