Supervision

Supervision betyder overblik – at hjælpe en anden med at få overblik over en opgave, en situation eller et forløb. Supervision adskiller sig fra coaching ved at have et intenderet mål og et læringssigte, der tager udgangspunkt i en bunden opgave i et arbejdsfællesskab.

Formålet med supervision er professionel, faglig støtte og udvikling gennem refleksion tæt forbundet med supervisandens arbejdspraksis.

Rosenkvist Consult har stor erfaring i at arbejde med både direkte og indirekte supervision i forhold til ledelse og læring. Det gælder særligt med mellemledere og interne instruktører, eksempelvis flyveledere og navigatører, som skal uddanne og træne aspiranter og kolleger.